Mgr. Petr Slanina, Ph.D., LL.M., MBA

Pracovník v onkologickém výzkumu, bioetik, VŠ pedagog, předseda MS Liberec

Jmenuji se Petr Slanina, narodil jsem 29.4.1974 a většinu svého profesního života se pohybuji ve zdravotnictví, sociálních službách a ve školství. Během celé profesní kariéry jsem postupně prošel téměř všemi vrstvami zdravotnického systému. V současné době pracuji pro izraelskou společnost, která se zabývá implementací inovativního způsobu léčby onkologicky nemocných. V rámci své pozice spolupracuji s klinickými centry jak v České republice, tak po celé Evropě. Pomáhal jsem například zavádět tento princip léčby do systému National Health Service ve Velké Británii.

Velký důraz kladu na vzdělání, a proto se kontinuálně sebevzdělávám již přes dvacet let, zejména v rámci zdravotnictví a sociálních věcí. Jsem specialistou např. v oblasti zdravotnického práva, lékařské etiky a bioetiky nebo řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V rámci sociálních otázek se aktivně zajímám o adiktologii a drogovou problematiku. Jsem členem protidrogové komise rady Libereckého kraje a členem jádra České psychedelické společnosti. Během svých studií jsem i několik let přednášel na Univerzitě Karlově.

K Pirátům mě přivedla vize možnosti reálně ovlivňovat zdravotnickou a sociální politiku. Zdravotní a sociální služby jsou mou srdeční záležitostí, a proto bych chtěl přispět k jejich větší dostupnosti, ale i vstřícnosti vůči pacientům a dalším uživatelům. Zároveň jsem členem zdravotnického resortního týmu České pirátské strany, kde se podílím na tvorbě dlouhodobé koncepce programu zdravotnictví. V květnu 2022 jsem se stal předsedou MS Liberec.